Om Young IFA

Om Young IFA

Young IFA Network är en sammanslutning som har till syfte att skapa kontakter och mötestillfällen mellan yngre personer verksamma inom det skatterättsliga området. Tanken är att medlemmarna redan tidigt i karriären ska ha möjlighet att träffa kollegor, knyta värdefulla kontakter och dela med sig av erfarenheter. Nätverket består av cirka 400 unga skattejurister.


YIN är en del av IFA/Sverige och samarbete sker med det internationella Young IFA Network, som är en del av centrala IFA.