Kalendarium

KalendariumIFA Sverige arrangerar en internationell skattekonferens den 16 april 2024.


Tid: kl. 13-18

Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm


Under eftermiddagen kommer aktuella internationella skattefrågor att diskuteras av representanter från Finansdepartementet,

Skatteverket, företag, rådgivare och akademi. Konferensen syftar till att fungera som fundraiser för att bidra till organisationen

av IFA:s världskongress i Stockholm 2027. Efter konferensen bjuds alla deltagare på mingel.


----


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till rapportseminarium där vi behandlar de två svenska nationalrapporterna

som utgör underlag inför IFA:s årliga kongress som anordnas i Kapstaden, Sydafrika 27-31 oktober 2024.

Subject 1: Finding the meaning of nexus for taxes – past, present, and future

Rapportförfattare: Tobias Fleischer, Setterwalls

Kommentator: David Kleist, Göteborgs universitet

Subject 2: Practical approaches to international tax dispute prevention and resolution

Rapportförfattare: Peter Carlnevik, Vestas

Kommentator: Alexandra Johansson, Stockholms universitet


Tid: Tisdag 12 december kl. 18.00

Plats: DLA Piper, Sveavägen 4, Stockholm

Anmälan: Mejla din anmälan senast 5 december till info@ifasweden.se


Efter seminariet erbjuds tillfälle till mingel och diskussioner med lite gott att äta och dricka.


Rapporterna skickas ut till anmälda deltagare ungefär en vecka före seminariet.


Om du är intresserad av att delta i kongressen i Kapstaden finner du mer information här: https://ifa2024capetown.com/


Välkomna!


----


Välkommen till IFA:s hybridseminarium om Global Mobility of Workers
Globaliseringen och digitaliseringen har öppnat upp nya möjligheter att arbeta på distans. Efter pandemin har intresset för att

arbeta från hemmet ökat lavinartat. Många arbetstagare kräver idag att få utföra delar av arbetsveckan från hemmet eller att under

en period arbeta från sommarstugan eller någon plats utomlands. Denna nya verklighet berör både företag och anställda och sätter

press på skattesystemen runt om i världen. Bolag riskerar att få ett fast driftställe i det land där den anställde arbetar ifrån och

frågetecken uppstår kring var den distansanställde ska beskattas. En översyn av dagens skatteregler är nödvändig. Skattehinder

rörande gränsöverskridande distansarbete är en global fråga och arbetet med att ta fram regler har påbörjats av såväl OECD, FN och EU.

I Norden har det Nordiska rådet initierat ett arbete med att ta fram en regional lösning för gränsöverskridande arbete. Vid seminariet

deltar experter från flera av nämnda organisationer för att ge en överblick av det arbete som pågår, de problem som behöver

adresseras och potentiella förslag till lösningar som diskuteras.

Medverkande:
Henrik Paulander, Head of Sector Administrative Cooperation, EU Commission
Fredrik Lundgren, Partner KPMG, rapporteur for the Nordic Council
Liselott Kana, Co-chair UN Tax Committee
Samtalsledare Claes Hammarstedt, Svenskt Näringsliv


Datum: 17 november 2023

Tid: 12-14

Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm och digitalt. Länk sänds till anmälda.


Anmälan: Senast 13 november till info@ifasweden.se om du önskar delta på seminariet.

Ange om du vill delta på plats eller digitalt.


I samband med seminariet bjuder Svenskt Näringsliv på en enklare lunch. Ange eventuell specialkost i anmälan.


----


IFA-seminarium om sommarens Outcome Statement on the Two-Pillar Solution


Datum: 27 september 2023

Tid: 17:30

Plats: PwC, Torsgatan 21


Inom ramen för BEPS 2.0-projektet publicerades i somrasett outcome statement som beskriver hur långt som

Inclusive Framework kommit gällande de s.k. pelarna.

Under seminariet kommer delar av materialet som publicerats att diskuteras. Detta inbegriper såväl slutligt material inom ramen

för Pillar 2 (t.ex. Subject-to-Tax-Rule och riktlinjer gällande safe harbors) som dokument i utkastform (exempelvis ett

diskussionsutkast gällande Amount B). Ifall ytterligare material tillkommer innan seminariet kan även det komma att tas upp.


Medverkande:
Ingela Willfors, Finansdepartementet
Prof. Jérôme Monsenego, Stockholms universitet


Efter seminariet blir det mingel och det bjuds på lättare förtäring.


Anmäl dig till info@ifasweden.se senast den 19 september om du önskar delta på seminariet.

Meddela eventuella allergier i samband med detta.


----


Medlemmarna i IFA Sverige inbjuds härmed till EUCOTAX Wintercourse 2023 Opening Conference

Dispute Resolution. Recent developments. 


Dag: Fredag den 14 april 2023
Plats: Brusewitz-salen, Östra Ågatan 19, Uppsala
Anmälan: Senast måndag 10 april till info@ifasweden.se

Varmt välkommen!


----


Seminarium om gränsjusteringsmekanismen (CBAM) och sambandet med klimat- och miljöskatter, EU-ETS och ESG


Tid: Tisdag 23 maj kl. 17-20

Plats: PwC, Torsgatan 21, Stockholm

Anmälan: Senast fredag 12 maj till info@ifasweden.se.


IFA-medlemmar är varmt välkomna att ta med en gäst till seminariet.


Talare
Susanne Åkerfeldt, Ämnesråd och f.d tjänsteman på EU-kommissionen, Finansdepartementet

Samtalsledare
Marc Gren, Director på PwC


Välkommen till ett kunskapshöjande seminarium om CBAM och andra styrmedel utifrån olika perspektiv. Syftet är att belysa

sambandet mellan klimatomställning och det komplexa förhållandet mellan politik, policy, normgivning på olika nivåer,

myndighetstillämpning och rådgivning. Seminariet inleds med ett föredrag av Susanne Åkerfeldt, följt av frågor och diskussion

samt därefter mingel.


Susanne Åkerfeldt har sedan mitten av 1990-talet arbetat vid departementet med främst energi- och koldioxidskatt och lett olika

lagstiftningsprojekt och arbetsgrupper om dessa frågor inom Regeringskansliet sedan 2001. Susanne har omfattande

förhandlingserfarenhet inom EU i energi- och miljöskattefrågor och relaterade statsstödsfrågor samt är globalt en driven debattör

om koldioxidskatt i olika fora, som bl.a. ledamot av en vetenskaplig kommitté inom Världsbankens projekt Carbon Pricing

Leadership Coalition samt av den underkommitté om miljöskatter som inrättats under FN:s skattekommitté. Hon är nyligen

hemkommen från en tjänst inom EU-kommissionen där hon lett arbetet med att ta fram lagstiftningen om CBAM.


Varmt välkomna!


----


Medlemmarna i IFA Sverige inbjuds härmed till ett seminarium om Pillar 2 och förslaget till svenska minimiskatteregler


Den 7 februari 2023 presenterade utredningen sitt förslag till svenska minimiskatteregler.

Regelverket är mycket omfattande och många frågor kvarstår att klargöra. Under seminariet kommer den särskilda

utredaren Anders Bengtsson ge en beskrivning av utredningsarbetet följt av en paneldiskussion med företrädare från

näringslivet, Skatteverket, FAR m.fl. Efter seminariet bjuder KPMG på något att äta och dricka.


Under seminariet kommer frågorna att diskuteras av en panel bestående avbl.a. Anders Bengtsson (Särskild utredare),

Charlotta Wesslau (Skatteverket), Peter Nilsson (FAR), Jesper Barenfeld (AB Volvo) och David Kleist (GU, moderator).


Dag: torsdag den 16 mars 2023.
Tid: kl. 17.30-19.30.
Plats: KPMG, Vasagatan 16 i Stockholm.
Anmälan: Mejla till info@ifasweden.se.
OSA senast 10 mars.


Varmt välkommen!


----


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds till ett seminarium där vi behandlar två svenska nationalrapporter med följande ämnen:


Subject 1: Sharing and shifting of corporate losses – The new profit shifting?

Rapportförfattare: Haider Abed Ali, Svalner Skatt och Transaktion och Johan Hagelin, Uppsala universitet

Kommentator: Roger Persson Österman, Stockholms universitet


Subject 2: Good faith in domestic and international tax law

Rapportförfattare: Per Gyllenstierna, Nebis Juridik och Förvaltning

Kommentator: Alexandra Johansson, Stockholms universitet


Rapporterna är avsedda att utgöra underlag inför IFA-kongressen i Cancun, Mexico 22-26 oktober 2023.

Om du är intresserad av att delta i kongressen finner du mer information här: https://www.ifacancun2023.com

Efter seminariet erbjuds tillfälle till mingel och diskussioner med lite gott att äta och dricka.


Tid: Måndag 7 november kl.18.00

Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11

Anmälan: Mejla din anmälan senast 2 november till info@ifasweden.se

Rapporterna skickas ut till anmälda deltagare ungefär en vecka före seminariet.


----


4-8 september 2022

IFA:s årliga kongress för 2022 anordnas i Berlin. Ämnet för kongressen är "Digitization and big data as well as recent

developments in international tax law". 


----


31 augusti 2022

IFA/Sverige arrangerar seminarium om "The development of OECD:s Pillar 1 and Pillar 2, an event on the two-pillar

solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy". 

Ämnet presenteras av professor Jérôme Monsenego och Maikel Evers, EY Amsterdam. 

Plats: Mannheimer Swartling

 

----


29 juli 2022

Japanese WIN of IFA arrangerar ett seminarium om "Building consensus on tax reform: party politics under

coalition governments in Japan". Ämnet presenterades av Masako Tanaka, University of Tokyo och Yuri Matsubara, 

Meiji University. 


----


8 juni 2022

IFA/Sverige arrangerar ett seminarium tillsammans med IFA/Danmark om ämnet "Resolution of Tax Disputes

between the UK and EU Member States Post Brexit".  

Ämnet presenterades av Jonathan Schwartz, Barrister at Temple Tax Chambers; King's College London, David Price,

International Specialist at HMRC, Aldo Mariani, Attorney-at-law, Partner (International Tax) at KPMG Meijburg & Co, 

och Ahmed Dar, Transfer Pricing Specialist at HMRC.


----


19-20 maj 2022

IFA European Region arrangerar en konferens om "Mobility of work, capital, IP and business in a changing European tax environment".

Nationalrapportör för IFA/Sverige: Katia Cejie, Uppsala universitet 


----


21 april 2022

Digitalt seminarium organiserat av Japanese WIN of IFA

"Revenue-Raising, and Redistribution"

Panel: Junko Kato, University of Tokyo, Miranda Stewart, Melbourne Law School and Yuri Matsubara, Meiji University


----


9 mars 2022

IFA/Sverige arrangerar ett seminarium:

"Challenges with cross-border distance work regarding tax and social security contributions"

Panel: Katia Cejie, Uppsala universitet, Christian Schwartz, Lunds universitet, Anna-Sara Lindström, Volvo Group


----


15 februari 2022

IFA European Region i samarbete med European Association of Tax Law Professors bjuder in IFA:s medlemmar till

webinarium om "Avenues for Resolving International Tax Disputes: a work in progress? 


----


Invitation to an IFA-seminar on current and future dispute resolution mechanisms on 18 March 2021


The Swedish branch of IFA is delighted to invite you to a seminar on current and future dispute resolution mechanisms in the area of international taxation. 
Important changes have taken place during the past years in the area of dispute resolution. Many tax treaties now include binding mandatory arbitration
procedures; the Members States of the EU have adopted a directive on dispute resolution with several novel mechanisms, and the UN is working on a
handbook on dispute avoidance and resolution. While these developments were needed in view of the constant increase in cross-border tax disputes and the

changes implied by the BEPS project, the work on Pillars 1 and 2 could require further evolutions in the area of dispute prevention and resolution.


During this seminar, current and future dispute resolution mechanisms will be discussed by Sophie Chatel (OECD), Marlies de Ruiter (EY),

Jasna Voje (European Commission), and Ingela Willfors (Swedish Ministry of Finance).


The seminar is free of charge, and will be held digitally on 18 March 2021 between 12:00 and 13:00 CET.


Registration and information:
registration by email to info@ifasweden.se. The seminar will be held digitally, and a link will be sent the day before the seminar.


----


Domaren i EU-domstolen Carl Gustav Fernlund, avslutade hösten 2019 sin tid vid domstolen i Luxemburg.


Fernlund kommer under föreläsningen berätta om sina erfarenheter från domstolen samt vissa utvalda domar.


KPMG är värd för föreläsningen och bjuder efter föreläsningen på något enklare att äta och dricka.


Tid: Torsdag den 13 februari kl 18.00
Plats: KPMG, Vasagatan 16, plan 5, Stockholm


Anmälan sker senast den 7 februari till info@ifasweden.se. Begränsat deltagarantal.


----


Välkomna till 2018 års IFA-höst!

Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i London 2019 börjar nu närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.


Ämne I: Interest Deductibility: the implementation of BEPS Action 4


Författare: Lars Samuelson, Uppsala universitet


Kommentator: Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv


 

Ämne II: Investment funds


Författare: Ulf Tivéus och Erik Frösdal, Skeppsbron Skatt


Kommentator: Peter Melz, Stockholms universitet


 

Tid: Måndagen den 1 oktober, kl. 18.00.


Plats: Kvällens värd är Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 20, Stockholm


Skeppsbron bjuder på förtäring varför du måste anmäla att du kommer senast måndagen den 24 september till

info@ifasweden.se. Begränsat deltagarantal.


Rapporterna skickas ut ca 7 dagar före seminariet till anmälda deltagare.


Mer av både IFA:s och Young IFA:s aktiviteter under hösten återkommer vi till senare. Glöm inte att tipsa dina yngre

kollegor att de är välkomna att delta i Young IFA:s verksamhet.


----


IFA Nordic Regional Conference 2017


Den 18-19 maj 2017 anordnar de svenska och finska IFA-avdelningarna, med stöd av de danska och norska

IFA-avdelningarna, tillsammans med Uppsala universitet och Stiftelsen Centrum för Skatterätt konferens i Uppsala på

temat International Tax Dispute Resolution: Challenges for the Nordic Countries.


Program och information om anmälan och pris hittar du här.


Anmälan sker genom www.skatterattsligtforum.se eller genom mejl till uppsala2017@skatterattsligtforum.se.

Sista anmälningsdag är 1 maj.


Varmt välkommen!


----


Datum: 14 april 2016

Ämne: Senaste utvecklingen inom skatterätten och nytt från EU-domstolen

Talare: Professor Cécile Brokelind, Lunds universitet


Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Madrid 25 september - 30 september 2016 börjar nu närma sig färdigställandet

av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.


Ämne I: Dispute resolution procedures in international tax matters

Författare: Karolina Viberg och Nils von Koch, KPMG


Ämne II: The notion of tax in international tax matters

Författare: Eva Berggren, Regeringskansliet


Per Kristiansson, Bird & Bird är kommentator för ämne I. Mattias Dahlberg, Uppsala universitet, är kommentator för ämne II.


Tid: 9 september, kl. 18.00.

Plats: Kvällens värd är Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm.


Deloitte bjuder på förtäring varför Du måste anmäla att Du kommer senast 2 september till info@ifasweden.se.

Begränsat deltagarantal.


Rapporterna skickas ut ca 7 dagar före seminariet till anmälda deltagare.


Mer av både IFA:s och Young IFA:s aktiviteter under hösten återkommer vi till senare. Glöm inte att tipsa dina yngre kollegor att de är välkomna att delta i Young IFA:s verksamhet.


Välkomna!


Anders Erasmie och Ulrika Gustafsson Myslinski


Medlemmarna i IFA/Sverige kallas härmed till årsmöte 2015


Tid: tisdag den 2 juni 2015 kl. 17.45. Årsmötet börjar kl. 17:45. Föredraget följer efter årsmötet.

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

 


Roger Persson Österman, Stockholms universitet talar om


Förhandsbesked och dialogsvar. Kan vi lära oss av US Private Letter Rulings?


Mannheimer Swartling är värd för evenemanget och bjuder efter årsmötet på något enklare att äta och dricka.


 


Anmäl dig senast den 25 maj till info@ifasweden.se


 


Hjärtligt välkomna!


Anders Erasmie


Ordförande
Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om


 


Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal och kommentar.


med Jan Bjuvberg, Uppsala universitet,


 

Deloitte i Göteborg är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på enklare förtäring.


 

Tid: Den 20 maj 2015 kl. 17.30


Plats: Södra Hamngatan 53, Göteborg

Anmäl dig senast den 13 maj till info@ifasweden.seVälkomna!
Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om


 


Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal och kommentar.


med Jan Bjuvberg,Uppsala universitet,


 

Skeppsbron Skatt är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på enklare förtäring.


 

Tid: Den 24 mars 2015 kl. 18.00


Plats: Skeppsbron 20, Stockholm


Anmäl dig senast den 17 mars till info@ifasweden.seVälkomna!


 


 


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om


 


Statsstöd – utifrån ett BEPS och skatteperspektiv


med Jan Gedeborg, Bird & Bird, Jérôme Monsenego, Uppsala universitet/PwC och Marc Gren, Finansdepartementet


 


Bird & Bird i Stockholm är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på enklare förtäring.


 

Tid: Den 2 december 2014 kl. 18.00


Plats: Norrlandsgatan 15


Anmäl dig senast den 27 november till info@ifasweden.seVälkomna!


 


 


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till seminarium för att diskutera nationalrapporter


 


Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Basel 30 augusti - 4 september 2015 börjar nu närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.


 


Ämne I: Tax incentives on Research and Development (R&D)


Författare: Roger Persson-Österman, Stockholms universitet.


 


Ämne II: The practical protection of taxpayers’ rights


Författare: Eleonor Kristoffersson, Örebro universitet, och Börje Leidhammar, Advokatfirman Börje Leidhammar och Högskolan i Gävle.


 


Lars Samuelson, EY är kommentator för ämne I. Anders Hultqvist, Stockholms universitet, är kommentator för ämne II.


 

Tid: 16 september 2014, kl. 18.00.

Plats: Kvällens värd är EY, Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm.


 

EY bjuder på förtäring varför Du måste anmäla att Du kommer senast 12 september till info@ifasweden.se. Begränsat deltagarantal.


Rapporterna skickas ut ca 7 dagar före seminariet till anmälda deltagare.


Mer av både IFA:s och Young IFA:s aktiviteter under hösten återkommer vi till senare. Glöm inte att tipsa dina yngre kollegor att de är välkomna att delta i Young IFA:s verksamhet.


 

Välkomna!


Anders Erasmie och Ulrika Gustafsson Myslinski


 


 


Medlemmarna i IFA/Sverige kallas härmed till årsmöte 2014


Tid: torsdag den 22 maj 2014 kl. 18.00. Föredraget börjar kl. 18:00. Årsmötet följer efter föredraget.

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm


Årsmöteshandlingar skickas ut senare


 


Jesper Barenfeld, AB Volvo, Krister Andersson, Svenskt Näringsliv, Björn Westberg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Per-Erik Kristiansson, Finansdepartementet talar om


Beskattning av den “digitala ekonomin”


Mannheimer Swartling är värd för evenemanget och bjuder efter årsmötet på något enklare att äta och dricka.


 


Anmäl dig senast den 15 maj till info@ifasweden.se.


 

Hjärtligt välkomna!


Anders Erasmie

Ordförande


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om


 


Skatterättsliga aspekter av truster


med jur.dr David Kleist, Göteborgs universitet/Advokatfirman Vinge samt advokat Johan Myrén, Advokatfirman Lindahl


 


Advokatfirman Lindahl är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på enklare förtäring.Tid:    Den 29 april 2014 kl. 17.30


Plats: Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm


Anmäl dig senast den 21 april till info@ifasweden.se.


OBS: antalet platser är begränsade. Om Du efter anmälan fått förhinder är vi därför tacksamma om Du meddelar det så snart som möjligt.Välkomna!


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om


EU-domstolens praxis under 2013 – intressanta avgöranden på inkomstskattens område


med Cécile Brokelind, Lunds universitet


 


Advokatfirman Vinge i Stockholm är värd för evenemanget och bjuder efter föredraget på enklare förtäring.Tid: Den 12 mars 2014 kl. 18.00


Plats: Norrlandsgatan 10 (dvs inte Vinges huvudingång på Smålandsgatan)


Anmäl dig senast den 4 mars till info@ifasweden.se.


 

Välkomna!


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om

"Skatterättsliga aspekter av truster"


med jur. dr. David Kleist, Göteborgs universitet och Advokatfirman Vinge samt Johan Myrén, Advokatfirman Lindahl
Advokatfirman Lindahl i Göteborg är kvällens värd och bjuder på lättare förtäring i samband med fördraget


Tid: Den 23januari 2014 kl. 17:30-19:00


Plats: Advokatfirman Lindahl, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg


Anmäl dig senast den 16 januari till info@ifasweden.seVälkomna!


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till lunchevenemang där


Jur. dr. Martin Berglund, Uppsala universitet ger en introduktion till sin avhandling


"Avräkningsmetoden. En skatterättslig studie om undanröjande av internationell dubbelbeskattning"


med viss fokus på vad om utgör "liknande skatter" vid avräkning av utländsk skatt


 


Mannheimer Swartling Asdvokatbyrå är värd och bjuder på lättare förtäring i form av en lunchmacka eller liknande


Tid: Den 11 december 2013 kl. 11:30-13:00


Plats: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm


Anmäl dig senast den 4 december till info@ifasweden.seVälkomna!

 

 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till seminarium för att diskutera nationalrapporter


 


Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Bombay (Mumbai) (12 oktober – 17 oktober 2014) börjar nu närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.


 


Ämne I: Cross-border outsourcing – issues, strategies and solutions


Författare: Jérôme Monsenego, Uppsala universitet/PwC


 


Ämne II: Qualification of taxable entities treaty protection


Författare: Christina Hammarstrand, Skatteverket


 


David Perrone, KPMG, är kommentator för ämne I och, Roger Persson Österman, Stockholms universitet, för ämne II.


 


Tid: 30 september 2013, kl. 18.00.

Plats: Kvällens värd är PwC, Torsgatan 21 i Stockholm.


 


PwC bjuder på förtäring varför Du måste anmäla att Du kommer senast den 23 september till info@ifasweden.se. Begränsat deltagarantal.


 


Rapporterna skickas ut ca 7 dagar före seminariet till anmälda deltagare.


 


 


Välkomna!


 


 


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning om


On the eve of the global response to BEPS:


Australia's new transfer pricing rules


med proffessor Michael Dirkis, University of Sydney


Dr Michael Dirkis is Professor of Taxation Law at the University of Sydney. He has a PhD on Australian international taxation and is a noted researcher, having authored and co-authored over 590 publications and papers. He has been engaged with taxation law for over 30 years through his roles within the Australian Taxation Office, the academy and the private sector. From May 1999 until October 2009 he was, as Senior Tax Counsel for the Australian Tax Institute, in the forefront of the all major tax reform and taxation administration reforms. He continues his involvement in policy development as a member of the Australian Treasury's Tax Treaties Advisory Panel and his continuing roles as a member of the Taxation Committee of the Law Council of Australia and as a member of Tax Institute's Climate Change and International Tax Sub-Committees. He was awarded the Australasian Tax Teachers Association's Graham Hill medal in recognition of his "outstanding contribution to the teaching of taxation law and policy" on 21 January 2010.


Centrum för Skatterätt vid Uppsala Universitet är värd och inbjuder efter föreläsningen till en mottagning


Tid: 21 augusti 2013 kl. 17:15-18:15


Plats: Grotiussalen, Juridiska Instutitionen, Trädsgårdsgatan 1 (Riddartorget), Uppsala


Anmäl dig senast den 19 augusti till info@ifasweden.se


Välkomna!


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag och årsmöteSkatteförhandlingar och BEPS


med Ingela Willfors, Finansdepartementet


Efter föredraget följer ett sedvanligt årsmöte
KPMG är kvällens värd och bjuder på något enklare att äta och dricka


Tid: Den 18 juni 2013 kl. 17:00


Plats: KPMG, Tegelbacken 4A, Stockholm


Anmäl dig senast den 13 juni till info@ifasweden.se
Välkomna!


 


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till IFA-seminarium omFonder och kupongskatt- problem i båda riktningarna


med Daniel Starberg, Lindskog Malmström Advokatbyrå, Tomi Viitala, Ernst & Young, Helsingfors


Daniel Starberg har praktisk erfarenhet av kupongskatt för fonder från tidigare verksamhet som skattejurist i finanssektorn i Sverige och Luxemburg. Tomi Viitala disputerade 2004 på avhandlingen Taxation of Investment Funds in the European Union.
Mannheimer Swartling är kvällens värd och bjuder på något enklare att äta och dricka


Tid: Den 20 maj 2013 kl. 18:00


Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm


Anmäl dig senast den 14 maj till mal@msa.se
Välkomna!

 

 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning omECJ decisions on direct taxation- recent and pending cases


med Cécile Brokelind, Lunds Universitet


 


Ernst & Young är kvällens värd och bjuder på enklare förtäring.


Tid: Den 19 februari 2013 kl. 18:00


Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm


Anmäl dig senast den 15 februari till info@ifasweden.se.
Välkomna!


 


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning omThe Taxation of foreign passive income for groups of companies


inledare är Mattias Dahlberg och Bertil Wiman, Uppsala Universitet


Inledarna är mitt uppe i författande av en generalrapport på detta ämne som är ett av huvudämnena vid nästa års IFA-kongress i Köpenhamn.


Svenskt Näringsliv är kvällens värd och bjuder på en jultallrik efter diskussionen.


Tid: Den 17 december 2012 kl. 17:00


Plats: Wallenbergsalen, Näringslivets hus. Storgatan 19, Stockholm.


Anmäl dig senast den 11 december till info@ifasweden.se.
Välkomna!

 

 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till lunchseminarium omOECD:s rapporter om fasta driftställen och begreppet "beneficial owner"


med Ingela Willfors och Claes Lundgren, Finansdepartementet
Seminariet hålls i Mannheimer Swartlings lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm och det bjuds på lättare förtäring i form av lunchmackor eller liknande.


Tid: Den 22 oktober 2012 kl. 11:30-13:00


Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm


Anmäl dig senast den 15 oktober till info@ifasweden.se.
Välkomna!

 

 


 


Diskussionsseminarium kring utkast till 2011 års nationalrapporter


Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Köpenhamn (25 augusti– 30 augusti 2013) börjar nu närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.
 


Ämne I: "The Taxation of Foreign Passive Income for Groups of  Companies", Anna Gerson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.Ämne II: "Exchange of Information and Cross Border Cooperation between Tax Authorities", Ulrika Gustafsson Myslinski, Uppsala Universitet.
Bertil Wiman och Mattias Dahlberg, Uppsala Universitet, är kommentatorer för ämne I och Eleonor Kristoffersson, Örebro Universitet, för ämne II.
 


Tid och datum: 27 september 2012 kl. 18.00


 


Plats: DLA Nordic, Kungsgatan 9, Stockholm


 


Anmälan: Senast den 20 september till info@ifasweden.se


 


 
Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning omFörhållandet mellan skatteavtal och intern rätt


med Advokat David Kleist, Vinge i Göteborg


David disputerade den 27 april vid Göteborgs Universitet med avhandlingen Methods for Elimination of Double Taxation under Double Tax Treaties- with Particular Reference to the Application of Double Tax Treaties in Sweden
Vinge är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på något enklare att äta och dricka.


Tid: Den 20 juni 2012 kl. 18.00


Plats: Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm


Anmäl dig senast den 12 juni till info@ifasweden.se.
Välkomna!


 


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till årsmöte och föreläsning omThe United Nations and Transfer Pricing for Developing Countries


med professor Michael Kobetsky, University of Melbourne


Michael Kobetsky är verksam vid University of Melbourne och sitter bl.a. med i FN:s Transfer Pricing- kommittée som arbetar med framtagande av FN:s Transfer Princing Guidelines


 


Carnegie Hall är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på något enklare att äta och dricka.


Tid: Den 12 juni kl. 18.15


Plats: Carnegie Hall, Regeringsgatan 56, Stockholm


Anmäl dig senast den 7 juni till info@ifasweden.se.
Välkomna!


 


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning om


Skattskyldighet i Sverige:

Väsentlig anknytning och sexmånadersregeln


med universitetslektor Katia Cejie, Centrum för skatterätt, Uppsala universitet och Frida Haglund, Tax Partner Deloitte


Katia Cejie disputerade i december 2010 på en avhandling om utflyttningsbeskattning av kapitalökningar. Frida Haglund är verksam vid Deloittes skatteavdelning i Stockholm.


Lena M Eriksson, rättslig expert på Skatteverket och Paula Gustafsson, Compensation & Mobility Manager på SCA kommenterar och ger sina synpunkter över ämnet.


BDO Stockholm är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på något enklare att äta och dricka.


Tid: Den 26 mars kl. 18.00


Plats: Konferenslokalen Berzielii park i Garnisonen, Karlavägen 100


Anmäl dig senast den 20 mars till info@ifasweden.se.


 


Välkomna!


 


 


 


Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning om "The taxation of foreign business income within the European internal market" med Jur. dr Jérôme Monsenego, Centrum för Skatterätt, Uppsala universitet / PwC.


 


Jérôme disputerade i maj 2011 på en avhandling över ämnet. Vid föreläsningen presenterar Jérôme sin analys över hur EU-rätten påverkar medlemsstaternas beskattning av företagens utländska rörelseinkomster.


 


Mannheimer Swartling Advokatbyrå är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på något enklare att äta och dricka.


 


Tid: Den 30 november kl. 19.00


Plats: Norrlandsgatan 21


Anmälan till info@ifasweden.se senast den 23 november.


 


 


Diskussionsseminarium kring utkast till 2012 års nationalrapporterVåra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Boston (30 september - 4 oktober 2012) börjar närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporterna.


 


Ämne I: Enterprises Services.


Författare: Pernilla Rendahl, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.


 


Ämne II: The Debt-Equity Conundrum.


Författare: Axel Hilling, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.


 


Björn Westberg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, är kommentator för ämne I och Daniel Jilkén, Skeppsbron Skatt, för ämne II.


 


Tid och datum: 6 september kl 18.00


Plats: Linklaters, Regeringsgatan 67, Stockholm


Anmälan: senast den 1 september till info@ifasweden.se


 

 

 


Årsmöte IFA/Sverige


 


Tid: 21 juni 2011, kl. 17.15


Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11


 


Efterföljande föreläsning: Den senaste utvecklingen på informationsutbytesområdet


Föredragshållare: Forskare Ulrika Gustafsson Myslinski, Uppsala universitet


 


Anmälan till: info@ifasweden.se


 


 


Seminarium med paneldebatt den 9 mars 2011


IFA/Sverige och Institutet för mervärdesskatterättslig forskning vid Stockholms universitet inbjuder till seminarium med paneldebatt i ämnet The future of VAT - Towards a simpler, more robustand efficient VAT system.


 


Donato Raponi,European Commission - DG Taxud, Head of the Unit for administrative cooperation and fight against tax fraud, inleder med att ge oss en överblick över Grönboken och dess konsekvenser för rättstillämpningen.


Panelen består av:


Professor Dr Joachim Englisch, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster

Professor Dr Björn Westberg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping,

Professor Dr Eleonor Kristoffersson, Örebro universitet,

Karl-Heinz Haydl, General Electric, och

Lena Odelberg, Senior Director Corporate VAT & Excise Duties, AB Volvo


 


PwC är värd för evenemanget och bjuder efter seminariet på på mingel med vin och snittar.


Tid: 9 mars 2011 kl. 18.00


Plats: Stora Hörsalen, PwC, Torsgatan 21, Stockholm


Anmälan: IFA-medlemmar anmäler sig till indo@ifasweden.se senast den 1 mars.


IFA-medlemmar deltar gratis!


 


 


IFA-seminarium den 20 januari 2011


IFA-medlemmar inbjuds till föreläsning i ämnet

The OECD work in APA - Giammarco Cottani, Italy Revenue Agency, former OECD official


Prissättningsbesked - Skatteverkets erfarenheter efter ett år - Elisabeth Bengtsson och Anetté Borneus, Skatteverket


Experiences of the Swedish APA regime - Pär Wiséen, PwC


PwC är värd för evenemanget och bjuder i samband med föreläsningen på enklare förtäring.


Tid: 20 januari 18.00


Plats: Hörsalen plan 5, PwC, Torsgatan 21, Stockholm


 


 


Diskussionsseminarium kring utkast till 2011 års nationalrapporter


Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Paris (11 september – 16 september 2011) börjar nu närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.


 


Ämne I: "Cross-border business reconstructing", Karin Lagerbielke, Maria Andersson och Anders Köhlmark, KPMG.

Ämne II: "Key practical issues to eliminate double taxation of business income", Martin Berglund, Uppsala Universitet, och Fredrik Bexelius, Deloitte/Carnegie Investment Bank AB.


 


Anders Erasmie, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, är kommentator för ämne I och Roland Gustavsson, Skatteverket, för ämne II.


 


Tid och datum: 18 oktober kl. 18.30


Plats: Carnegie, Regeringsgatan 56, Stockholm


Anmälan: Senast den 12 oktober till info@ifasweden.se

 

 

 

 


 


 


Glad sommar! I höst återkommer vi med nya seminarier.


Vi ses på IFA-kongressen i Rom 29 augusti - 3 september, 2010!


 
 


 


Årligt föreningsmöte i IFA/Sverige


 


Tid: 24 maj 2010, kl. 17.00


Plats: Mannheimer Swartling


 


Efterföljande föreläsning: How to Reasearch Tax Treaties


Föredragshållare: Professor Richard Vann, University of Sidney

 

 


 


The Dutch Box Systems for Taxing Capital Income


 


Föredragshållare: Eric Kemmeren, professor i internationell skatterätt, Tilburg University, Nederländerna.


 


Tid: 12 april 2010, kl. 18.00


Plats: KPMG, Stockholm


 


 

 


Källskatternas förenlighet med EU-rätten


 


Föredragshållare: Docent Maria Hilling, Linköpings universitet, ger oss en överblick över EU-domstolens rättspraxis rörande källskatter på utdelning. Skattejuristen Caroline Väljemark, KPMG, och skattejuristen Linda Broström Cabrera, PricewaterhouseCoopers kommenterar rättsutvecklingens betydelse för svensk rätt.


 


Tid: 16 mars2010, kl. 18.00


Plats: Vinge, Stockholm


 


Tid: 30 mars 2010, kl. 18.00


Plats: Vinge, Göteborg


 
 


Kommissionens agerande när en medlemsstat eller nationella domstolar förbiser EG-rätten


 


Föredragshållare: Michel Aujean, former Director of Tax and Policy at the European Commission, Partner at Taj, a leading French law firm and member of Deloitte Touche Tohmatsu. Cecile Brokelind, EG-rättsexpert och docent i skatterätt vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet.


 


Tid: 25 november 2009, kl. 18.00


Plats: Deloitte, Stockholm


 


 

 


Anti avoidance rules and EC Law


 


Föredragshållare: Professor Daniel Gutmann, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne


 


Tid: 8 oktober 2009, kl. 18.30


Plats: PricewaterhouseCoopers.


 


 

Presentation av nationalrapporter


 


Ämne I: “Tax treaties and tax avoidance : application of anti-avoidance provisions”, Anna Johansson, Advokatfirman Delphi, och Anders Benktsson, Handelsbanken Capital Markets.


Ämne II: “Death as a taxable event and its international ramifications”, Elenor Kristoffersson, Uppsala universitet.

 Tid: 14 september 2009, kl. 19


Plats: Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32.


I syfte att få en livligare diskussion kommer Mattias Dahlberg, Uppsala universitet, att vara kommentator avseende ämne I, och Roger Persson-Österman, Andreasson & Co, avseende ämne II.


 


Inbjudan riktar sig till IFA-medlemmar och görs till info@ifasweden.se


 


 

 


Pågående aktiviteter inom OECD


 


Föredragshållare: Professor Hugh Ault, OECD:s senior advisor


 


Tid: 25 maj 2009, kl. 17.00


Plats: Carnegie, Västra Trädgårdsgatan 15


 
 


Årligt föreningsmöte i IFA/Sverige


 


Tid: 25 maj 2009 kl. 17.00


Plats: Carnegie, Västra Trädgårdsgatan 15


 


 

 


Finansdepartementet: Pågående skatteavtalsförhandlingar och OECD-arbete

 


Föredragshållare: Departementsrådet Ingela Willfors med kollegorna Claes Lundgren och Åsa Edesten, Finansdepartementet

 


Diskussion följer.


 


När: 12 december 2008, kl. 12.00

Var: Linklaters, Regeringsgatan

 
 


Pågående aktiviteter inom OECD


 


Föredragshållare: Professor Hugh Ault, OECD:s senior advisor


 


Tid: 25 maj 2009, kl. 17.00


Plats: Carnegie, Västra Trädgårdsgatan 15


 
 


Årligt föreningsmöte i IFA/Sverige


 


Tid: 25 maj 2009 kl. 17.00


Plats: Carnegie, Västra Trädgårdsgatan 15


 

 


 

 


Verksamhet inom Skatteverkets behöriga myndighetsfunktion


Föredragshållare: Roland Gustavsson och Stefan Bergqvist, Skatteverket


Behöriga myndigheten företräder Sverige vid ömsesidiga överenskommelser med andra skatteavtalsländer, bl.a. när det gäller internprissättningskonflikter. Vid föredraget kommer Roland Gustavsson och Stefan Bergqvist att berätta om hanteringen av aktuella skatteavtalsfrågor, om förslaget till ett svenskt APA-institut och om det pågående arbetet inom EU och OECD.


Tid: 27 maj, kl. 18.00 (Direkt efter IFA/Sveriges årsmöte.)

Plats: Skatteverket, Huvudkontoret, Solna strandväg 10


Vänligen, anmäl dig senast den 20 maj till hampux@hotmail.com

 


 

 


Årligt föreningsmöte i IFA/Sverige


 


Tid: 27 maj kl. 17.00


Plats: Skatteverket, Huvudkontoret, Solna Strandväg 10


 


 

 


Finansiella aktiviteter i det Europeiska momssystemet – gränserna för ett konsumtionsskattesystem

 


Föredragshållare: Jur. Dr Oskar Henkow, Institutionen för handelsrätt, Lunds Universitet

 


Frågan när transaktioner med aktier och andra finansiella instrument faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatterätten är en svår och komplex fråga. Det finns ett antal avgöranden från EG-domstolen på området. I sin nyligen publicerade avhandling diskuterar Oskar denna praxis i ljuset av finansvetenskapliga utgångspunkter och en ekonomisk beskrivning av finansiella transaktioners karaktäristik.


När: 30 januari, kl. 18.00-20.30

Var: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

 


 

 


Informationsutbytesavtal med finansiella offshorecentra

 


Föredragshållare: Torsten Fensby, Nordiska Ministerrådet

 


Torsten Fensby är projektansvarig för de nordiska förhandlingarna för att ingå informationsutbytesavtal med finansiella offshorecentra. I november ingicks avtal med Isle of Man och förhandlingar pågår med flera andra jurisdiktioner. Projektet är ett resultat av OECD:s s.k. skatteparadisprojekt som bedrivits i syfte att motverka skadlig skattekonkurrens i vilket Torsten Fensby har haft en nyckelroll. Under föreläsningen kommer det nordiska projektet att beskrivas samt de i dessa avtal speciella särdragen.


 


När: 22 januari, kl. 18.00

Var: KPMG, Tegelbacken 4A, Hörsalen

 


 

 


Medlemskap 2008


 


Om du önskar träda ur IFA inför medlemsåret 2008 måste du meddela det senast den 15 december till ulrika.gustafsson@hhs.se.


 


 

 


Arbetet i EU kommissionens arbetsgrupp FISCO


Seminariet kommer att handa om (EU Fiscal Compliance expert group) och deras rapport med förslag till förenklingar, harmoniseringar och lösningar på skattemässiga barriärer vad gäller källskatter och transaktionsskatter som idag hindrar en effektiv och gränsöverskridande handel i värdepapper inom EU


Projektdeltagarna och experterna Anne Rutberg, Mannheimer Swartling (och styrelseledamot i IFA) och Ella Grundell, NCSD/VPC ABNär: 29 november kl. 18-20.

Var: Mannheimer Swartling, Norrmalms torg 4 i Stockholm.

 


 


 


 


Tioårsregel, CFC och andra internationella skatteförslag från FinansdepartementetProf. Peter Melz, Stockholms universitet och Docent Roger Persson Österman, Wistrand

 


Stockholm


Tid: 17 oktober, 11.30-13.30

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65


 


Göteborg


Tid: 23 oktober kl. 17.30-19.30

Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13

 


 


 


 


Presentation av nationalrapporter


 


Ämne I:. “Non-discrimination in tax matters”, Anders Erasmie, Mannheimer Swartling.


Ämne II. “Taxation of interest, new tendencies”, Lars Jonsson, Linklaters och Peter Melz, Stockholms universitet.

 Tid: 11 september kl. 18-20


Plats: Mannheimer Swartling, Norrmalms torg 4.


I syfte att få en livligare diskussion kommer Maria Hilling, Linköpings universitet, att vara kommentator avseende ämne I, och, Robert Påhlsson, Göteborgs universitet, för ämne II Maria Hilling.

 


 


 Årsmöte och föreläsning


 


     


    Johanna Forsberg, KPMG och Anna Berglund, Deloitte


    presenterar skattereformer i Danmark och Holland

         


 


Tid: 22 maj, kl. 18.00 (föreläsning kl. 19.00)


Plats: KPMG, Tegelbacken 4A, Hörsalen


Vänligen, anmäl dig senast den 18 maj till david.lossmann@hhs.se.

 


 


 


Annual Congress of the International Fiscal Association


- Hur förbereds en IFA-kongress?

- Hur bestäms det vetenskapliga programmet?

- Vilka är nationalrapportörernas uppgifter?

- Paneldiskussionernas genomförande

- Nätverkande och socialt programIFA/Sverige är tillsammans med Centrum för skatterätt vid Handelshögskolan värd för evenemanget och bjuder efter informationen på lättare förtäring och trevligt mingel med både IFA-medlemmar och medlemmar i Young IFA Network.


Tid: 17 april, kl. 18.30

Plats: Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, sal KAW


Anmälan sker senast den 14 april till sara.dasilva.martinson@hhs.se.


  


 


Avslutade och pågående förhandlingar av skatteavtal


 


IFA:s styrelsemedlem och departementsråd Ingela Willfors, Finansdepartementet och Claes Hammarstedt, Finansdepartementet ger en presentation av aktuella skatteavtalsförhandlingar.


 


Diskussion följer.


 


Tid: 14 mars 2007, kl. 12.00-14.00


Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm.


 


Anmälan sker till ulrika.gustafsson@hhs.se senast den 10 mars.


   


Common Consolidated Corporate Tax Base och dess inverkan på skatteavtal


Krister Andersson, Svenskt Näringsliv och Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm


Tid: 30 januari 2007, kl. 18.00

Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19 i Stockholm, salen Venus

 


 


 


Practical Application of Tax Treaties med Inger Paulin och Stefan Bergqvist


Inger och Stefan har genomfört den svenska delen av IFA:s PATT-projekt. I 26 länder har sammanställts information om det praktiska användandet av skatteavtal. Inger och Stefan kommer under kvällen att presentera resultatet av projektet, som nyligen slutförts.


Tid: 6 december 2006, kl. 18

Plats: Linklaters, Regeringsgatan 67

  


 


Presentation av nationalrapporter


 


Ämne I: Transfer Pricing and Intangibles. Nationalrapportörer: Magnus Grive och Lars-Eric Ericsson.


Ämne II. Conflicts in the attribution of income to a person: Nationalrapportör: Ulrika Gustafsson Myslinski.


STOCKHOLM: den 28 september 2006, kl. 18-20, Öhrlings PricewaterhouseCoop, Torsgatan 21.


Mats Emanuelsson, Deloitte kommer att vara kommentator avseende ämne I, och Mattias Dahlberg, Uppsala Universitet för ämne II.


GÖTEBORG: den 2 oktober 2006, kl. 18-20, Volvo, Torslanda.


Kommentator kommer att vara Sven-Erik Holmdahl på PWC för ämne I och David Kleist, Vinge för ämne II.

  


 


Non-discrimination & årsmöte


 


Professor Kees van Raad, Leiden University och International Tax Center i Leiden, kommer


att hålla ett föredrag om icke-diskrimineringsprincipen.


 


I anslutning till föredraget kommer IFA/Sveriges årsmöte att hållas.


 


Tid: 9 maj 2006, årsmöte kl. 17.00, föredrag 18.00


Plats: Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65 


 


Company Taxation in Estonia - Tax Treaty and EC Law Consequences


 


Erki Uustalu, Estlands finansministerium och ledande i IFA Estland, kommer att hålla ett


föredrag om företagsbeskattning i Estland.


 


Tid: 26 april 2006, kl. 18.00


Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24 


 


Avslutade och pågående förhandlingar av skatteavtal


 


IFA:s styrelsemedlem och departementsråd Ingela Willfors tillsammans med kollegor från


Finansdepartementet ger en presentation av aktuella skatteavtalsförhandlingar.


 


Diskussion följer.


 


Tid: 15 februari 2006, kl. 12.00-14.00


Plats: Advokatfirman Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32