Skattekonferens 16 april 2024

IFA Sverige arrangerar en internationell skattekonferens den 16 april 2024

Aktuella och framtida utmaningar på det internationella skatteområdet 


Tid: kl. 13-18

Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm


Under eftermiddagen kommer aktuella internationella skattefrågor att diskuteras av representanter från Finansdepartementet, Skatteverket, företag, rådgivare och akademi. Konferensen syftar till att fungera som fundraiser för att bidra till organisationen av IFA:s världskongress i Stockholm 2027. Efter konferensen bjuds alla deltagare på mingel.


Guldsponsorer

BDO

Deloitte

EY

KPMG

Mannheimer Swartling

PwC

Skeppsbron Skatt

Svalner

Tellus Tax

Vinge


Silversponsorer

Baker McKenzie

CMS Wistrand

Grant Thornton

Lindahl

Mazars

preTAX

Söderberg & Partners

Unum Tax


Skatterätten har genomgått historiska förändringar de senaste åren och lär fortsätta att utvecklas i hög takt framöver. Exempelvis kan nämnas att företagsbeskattningen blev föremål för stora reformer i och med BEPS-projektet och minimiskatten; beskattningen av den digitala ekonomin har inte fått någon lösning ännu och lär vara ett fortsatt omdiskuterat ämne; distansarbetet utmanar både individbeskattningen och företagsbeskattningen; FN har fått ett mandat att ta fram ett förslag för en internationell skattekonvention; andra områden är också föremål för reformer, exempelvis mervärdesskatten och miljöskatter. Utöver de materiella reformerna pågår en snabb digitalisering av skattehanteringen för Skatteverket, företag och rådgivare.


Under konferensen kommer både materiella och tekniska, samt pågående och framtida reformer att behandlas med en framåtsyftande ansats. Vi är glada att så många kvalificerade skatteexperter från olika samhällssektorer velat dela med sig av sin expertis. Det borgar för en mycket intressant konferens. 


IFA/Sverige kommer år 2027 att arrangera den globala IFA-kongressen i Stockholm. Konferensen i april 2024 arrangeras som en fundraiser inför 2027 års kongress. Överskottet från konferensen den 16 april 2024 kommer att användas för att bestrida olika kostnader i samband med planeringen av Stockholmskongressen 2027. IFA/Sverige vill varmt tacka våra guld- och silversponsorer för ett generöst bidrag till konferensen!


Förra gången IFA/Sverige hade förtroendet att ansvara för en global IFA-kongress var 1990. Vi ser fram emot att återigen få vara värd för skattespecialister från hela världen! Det sker genom ett för ändamålet bildat bolag, IFA Stockholm 2027 AB. Detta bolag är också arrangör av konferensen den 16 april 2024.


Plats: Industrisalen, Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, 114 51 Stockholm


Pris: 3 500 kr exklusive mervärdesskatt för deltagande på plats. Vid digitalt deltagande kostar det 2 500 kr exklusive mervärdesskatt. Heltidsakademiker vid universitet och högskolor betalar halva priset. 


Anmälan: Mejla följande uppgifter till info@ifasweden.se

  1. Namn
  2. Företag
  3. Faktureringsadress


Vänligen specificera i mejlet om anmälan avser fysiskt eller digitalt deltagande. En bekräftelse på anmälan till konferensen kommer att skickas via mejl. Faktura kommer att sändas separat efter anmälan. 


Sista anmälningsdag är 15 mars 2024. 


För frågor angående konferensen kontakta Jérôme Monsenego (jerome.monsenego@juridicum.su.se) vad avser det vetenskapliga programmet, eller Klara Åberg (info@ifasweden.se) avseende administrativa och praktiska spörsmål.


IFA/Sverige tackar varmt alla talare som delar med sig av sin tid. Vi riktar även ett hjärtligt tack till Svenskt Näringsliv för möjligheten att genomföra konferensen hos organisationen. Preliminärt program


13:00 – 13:05 Välkomstord (Bertil Wiman, Uppsala universitet och ordförande i organisationskommittén för IFA Stockholm 2027)


13:05-13:10 Övergripande kontext (Jérôme Monsenego, Stockholms universitet)


13:10-14:00 Internationell utblick


13:10-13:30 Keynote speech: Current and future projects carried out by the Inclusive Framework on BEPS and the OECD in the area of international taxation (Achim Pross, Deputy Director, OECD Centre for Tax Policy and Administration), TBC


13.30-13:50 Aktuella internationella frågor på skatteområdet hos Finansdepartementet (Ingela Willfors, Claes Lundgren, Mats Andersson, Finansdepartementet)


13:50-14:00 Paneldiskussion


14:00-15:50 Aktörernas perspektiv


14:00-14:20 Skatteverkets arbete med Tax Administration 3.0 (Rebecca Filis, Björn Erling, Skatteverket)


14:20-14:40 Kommentarer (Katarina Fast, Stockholms universitet)


14:40:15:00 Kaffe


15:00-15:30 Företagens perspektiv (Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv tillsammans med Yvonne Bertlin, AstraZeneca, André Lundqvist, Skanska, Andrea Meyer, Hexagon och Daniel Bruhn, Investor)


15:30-15:50 Framtidens skatterådgivare och den hållbara rådgivningen (Peter Lindstrand, FAR)


15:50-16:30 Vissa utmaningar på bolags- och individbeskattningsområdena


15:50-16:10 New ways of working - möjligheter och utmaningar från ett individbeskattningsperspektiv (Björn Thuresson, Deloitte)


16:10-16:30 Tilläggsskatten - Pillar 2 (Maria Barenfeld, KPMG)


16:30-16:45 Bensträckare


16:45-17:15 Momsen i den digitala tidsåldern


16:30-16:45 Presentation: Anna Sandberg Nilsson (Svenskt Näringsliv)


16:45-17:00 Diskussion: Marta Papis-Almansa (University of Copenhagen) och Johanna Jakobova (PwC)


17:15-18:00 Avslutande paneldiskussion: David Kleist (Göteborgs universitet) inleder, därefter diskussion med Anna Sandberg Nilsson (Svenskt Näringsliv), Peter Lindstrand (FAR), Tomas Algotsson (Skatteverket) och Ingela Willfors (Finansdepartementet)


18:00 – Avslutande mingel