Young IFA Network
Young IFA Network är en sammanslutning som har till syfte att skapa kontakter och mötestillfällen mellan yngre personer verksamma inom skatterätten. Tanken är att våra medlemmar redan i de tidiga åren av sin karriär ska ha möjlighet att träffa andra kollegor som arbetar inom det skatterättsliga området, knyta värdefulla kontakter och dela med sig av sina erfarenheter. Nätverket är en del av IFA/Sverige och har samarbete med internationella Young IFA Network. I Sverige sätter nätverket kontaktskapande och karriärmöjligheter i centrum för våra ca 400 medlemmar. Under det kommande året kommer vi att fortsätta att arrangera olika aktiviteter såsom t.ex. föredrag om nätverkande, karriär och personlig utveckling.