Medlemskap

Medlemskap i IFA kan både innehas av individer och företag.

 

Medlemskapet ger möjlighet att delta i IFA:s aktiviteter inom det skatterättsliga området i Sverige och internationellt. Nationella aktiviteter är huvudsakligen kostnadsfria. Deltagande i IFA:s årliga internationella kongress kostar en kongressavgift, vilken dock är reducerad för IFA-medlemmar. Aktuella IFA-aktiviteter i Sverige får du information om under kalendarium. Internationella aktiviteter återfinns på Centrala IFA:s hemsida www.ifa.nl.

 

I medlemskapet ingår IFA:s årliga Cahiers de droit fiscal international. De två böckerna innehåller nationalrapporter om två aktuella skatterättsliga ämnen.

 

Företagsmedlemskap innebär att två av företagets anställda får delta i IFA:s aktiviteter. Vidare ingår två upplagor av Cahiers de droit fiscal international.

 

IFA-medlemskap erhålls genom att du skickar dina kontaktuppgifter till IFA/Sweden på till info@ifasweden.se. Du betalar samtidigt in din medlemsavgift till bankgiro 789-2557. ANGE AVSÄNDARE! Så snart IFA/Sweden har mottagit din medlemsavgift kommer ditt medlemskap registreras hos centrala IFA.

 

Medlemsavgiften för 2019 utgör 930 kronor, varav 200 kr till IFA Sverige och resterande till Centrala IFA. För medlemmar som inte fyllt 30 år den 1 januari 2018 utgår halv avgift, 465kr. Företag som är medlem betalar 1.950 kr.