Medlemskap


Medlemskap i IFA kan både innehas av individer och företag.

 

Medlemskapet ger möjlighet att delta i IFA:s aktiviteter inom det skatterättsliga området i Sverige och internationellt. Nationella aktiviteter är huvudsakligen kostnadsfria. Deltagande i IFA:s årliga internationella kongress kostar en kongressavgift, vilken dock är reducerad för IFA-medlemmar. Aktuella IFA-aktiviteter i Sverige får du information om under kalendarium. Internationella aktiviteter återfinns på Centrala IFA:s hemsida www.ifa.nl.

 

I medlemskapet ingår IFA:s årliga Cahiers de droit fiscal international. De två böckerna innehåller nationalrapporter om två aktuella skatterättsliga ämnen.

 

Företagsmedlemskap innebär att två av företagets anställda får delta i IFA:s aktiviteter. Vidare ingår två upplagor av Cahiers de droit fiscal international.

 

IFA-medlemskap erhålls genom att du skickar dina kontaktuppgifter till IFA/Sweden på till info@ifasweden.se. Du betalar samtidigt in din medlemsavgift till bankgiro 789-2557. ANGE AVSÄNDARE! Så snart IFA/Sweden har mottagit din medlemsavgift kommer ditt medlemskap registreras hos centrala IFA.

 

Medlemsavgiften för 2024 utgör 1.050 kronor. För medlemmar som inte fyllt 30 år den 1 januari 2023 utgår reducerad avgift, 495 kr. Företag som är medlem betalar 2.650 kr.