Om IFA


IFA/Sverige

 

IFA/Sverige är en ideell förening med ca 380 medlemmar ansluten till The International Fiscal Assciation (IFA). Organisationen verkar för att med vetenskaplig inriktning studera och vidareutveckla internationell och komparativ skatterätt.

 

IFA/Sverige utser svenska nationalrapportörer till den årliga internationella IFA-kongressen och arrangerar aktiviteter som kvälls- och heldagsseminarier inom skatterätt. IFA:s styrelse arbetar för närvarande med att öka antalet aktiviteter och för att sprida dessa till olika delar av landet. Om du önskar information om inplanerade aktiviteter hänvisar vi till kalendarium.

 

Medlemsavgiften för 2023 utgör 985 kronor, varav 200 kr går till IFA/Sverige och resterande till Centrala IFA. För medlemmar som inte fyllt 30 år den 1 januari 2023 utgår halv avgift, 495 kr. Företag som är medlem betalar 2.190 kr.


Om du önskar bli medlem i IFA finner du mer information under medlemskap.

 


Centrala IFA


The International Fiscal Association (IFA) was established in 1938 with its headquarters in the Netherlands. It is the only non-governmental and non-sectoral international organisation dealing with fiscal matters.

 

Its objects are the study and advancement of international and comparative law in regard to public finance, specifically international and comparative fiscal law and the financial and economic aspects of taxation.

 

IFA seeks to achieve these objects through its annual Congresses and the scientific publications relating thereto as well as through scientific research. Although the operations of the IFA are essentially scientific in character, the subjects selected take account of current fiscal developments and changes in local legislation.

 

Membership of IFA now stands at more than 11,000 from 90 countries. In 50 countries IFA members have established IFA Branches. In addition to the right to attend the annual Congresses, members of the IFA receive free of charge the two volumes of the "Cahiers de Droit Fiscal International" published annually, together with the IFA Yearbook and a copy of the Congress Invitation Programme. Accessible to IFA members only are the Documents Databases and the List of IFA members, which are available on the secured part of the website. More information may be found on www.ifa.nl.