Young IFA Network
Young IFA Network är en sammanslutning som har till syfte att skapa kontakter och mötestillfällen mellan yngre personer verksamma inom skatterätten. Tanken är att våra medlemmar redan i de tidiga åren av sin karriär ska ha möjlighet att träffa andra kollegor som arbetar inom det skatterättsliga området, knyta värdefulla kontakter och dela med sig av sina erfarenheter. Nätverket är en del av IFA/Sverige och har samarbete med internationella Young IFA Network. I Sverige sätter nätverket kontaktskapande och karriärmöjligheter i centrum för våra ca 400 medlemmar. Under det kommande året kommer vi att fortsätta att arrangera olika aktiviteter såsom t.ex. föredrag om nätverkande, karriär och personlig utveckling.Svenskt Näringsliv och Young IFA Network bjuder in till en träff med Nicklas Mattson, publicistisk chef på Svenskt Näringsliv.


Nicklas Mattson kommer tala om ämnet "Från anordnare av presskonferenser till digital handelsresande i åsikter och artiklar". Efter föredraget bjuder Svenskt Näringsliv på öl/vin och något att äta.


Tid: Måndagen den 3 april 2017, kl. 18.15

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm


Anmälan sker till Marcus Forsman, marcus.forsman@svensktnaringsliv.se senast fredagen den 24 mars. OBS! begränsat antal platser. Du som erbjuds en plats på detta event och får förhinder ombeds avboka din plats senast två dagar innan eventet äger rum. Vid oanmäld frånvaro får du stå över nästa YIN-event.


Välkomna önskar Young IFA Swedens arbetsgrupp och Svenskt Näringsliv.


Ida Larsson           Andreas Warme            Adam Tideman          Dina Jakupovic          Linn Kihlstrand

EY                        AB Volvo                      DLA Piper                 Grant Thornton          Mannheimer Swartling