Kontakt

Ordförande

Advokat Anders Erasmie

070-977 73 67

aer@msa.se

 

Skattmästare

Civ.ek. Niclas Virin

08-37 36 86

nvirin@hotmail.com

 

Sekreterare

Doktorand Ulrika Gustafsson Myslinski, Uppsala universitet

073-987 44 26

ulrika.gustafsson-myslinski@jur.uu.se

 

Medlemskoordinator IFA och YIN

Jur.stud. Viktor Björkman, Uppsala universitet

073-047 09 96

info@ifasweden.se

yin@ifasweden.se

 

Generell mailadress till IFA/Sverige

info@ifasweden.se

 

Generell mailadress till YIN

yin@ifasweden.se