Kalendarium

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från tidigare aktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

 

Välkomna till 2018 års IFA-höst!

Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i London 2019 börjar nu närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.

 

Ämne I: Interest Deductibility: the implementation of BEPS Action 4

 

Författare: Lars Samuelson, Uppsala universitet

 

Kommentator: Richard Hellenius, Svenskt Näringsliv

 

Ämne II: Investment funds

 

Författare: Ulf Tivéus och Erik Frösdal, Skeppsbron Skatt

 

Kommentator: Peter Melz, Stockholms universitet

 

 

Tid: Måndagen den 1 oktober, kl. 18.00.

 

Plats: Kvällens värd är Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 20, Stockholm

 

Skeppsbron bjuder på förtäring varför du måste anmäla att du kommer senast måndagen den 24 september till

info@ifasweden.se. Begränsat deltagarantal.

 

Rapporterna skickas ut ca 7 dagar före seminariet till anmälda deltagare.

 

Mer av både IFA:s och Young IFA:s aktiviteter under hösten återkommer vi till senare. Glöm inte att tipsa dina yngre

kollegor att de är välkomna att delta i Young IFA:s verksamhet.

 

 

IFA Nordic Regional Conference 2017

 

Den 18-19 maj 2017 anordnar de svenska och finska IFA-avdelningarna, med stöd av de danska och norska

IFA-avdelningarna, tillsammans med Uppsala universitet och Stiftelsen Centrum för Skatterätt konferens i Uppsala på

temat International Tax Dispute Resolution: Challenges for the Nordic Countries.

 

Program och information om anmälan och pris hittar du här.

 

Anmälan sker genom www.skatterattsligtforum.se eller genom mejl till uppsala2017@skatterattsligtforum.se.

Sista anmälningsdag är 1 maj.

 

Varmt välkommen!

 

 

 

 

Datum: 14 april 2016

Ämne: Senaste utvecklingen inom skatterätten och nytt från EU-domstolen

Talare: Professor Cécile Brokelind, Lunds universitet

 

Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Madrid 25 september - 30 september 2016 börjar nu närma sig färdigställandet

av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.

 

Ämne I: Dispute resolution procedures in international tax matters

Författare: Karolina Viberg och Nils von Koch, KPMG

 

Ämne II: The notion of tax in international tax matters

Författare: Eva Berggren, Regeringskansliet

 

Per Kristiansson, Bird & Bird är kommentator för ämne I. Mattias Dahlberg, Uppsala universitet, är kommentator för ämne II.

 

Tid: 9 september, kl. 18.00.

Plats: Kvällens värd är Deloitte, Rehnsgatan 11 i Stockholm.

 

Deloitte bjuder på förtäring varför Du måste anmäla att Du kommer senast 2 september till info@ifasweden.se.

Begränsat deltagarantal.

 

Rapporterna skickas ut ca 7 dagar före seminariet till anmälda deltagare.

 

Mer av både IFA:s och Young IFA:s aktiviteter under hösten återkommer vi till senare. Glöm inte att tipsa dina yngre kollegor att de är välkomna att delta i Young IFA:s verksamhet.

 

Välkomna!

 

Anders Erasmie och Ulrika Gustafsson Myslinski

 

 

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige kallas härmed till årsmöte 2015

 

Tid: tisdag den 2 juni 2015 kl. 17.45. Årsmötet börjar kl. 17:45. Föredraget följer efter årsmötet.

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

 

Roger Persson Österman, Stockholms universitet talar om

 

Förhandsbesked och dialogsvar. Kan vi lära oss av US Private Letter Rulings?

 

Mannheimer Swartling är värd för evenemanget och bjuder efter årsmötet på något enklare att äta och dricka.

 

 

Anmäl dig senast den 25 maj till info@ifasweden.se

 

 

Hjärtligt välkomna!

 

Anders Erasmie

 

Ordförande

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om

 

 

Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal och kommentar.

 

med Jan Bjuvberg, Uppsala universitet,

 

Deloitte i Göteborg är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på enklare förtäring.

 

Tid: Den 20 maj 2015 kl. 17.30

 

Plats: Södra Hamngatan 53, Göteborg

Anmäl dig senast den 13 maj till info@ifasweden.se

 

 

Välkomna!

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om

 

 

Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal och kommentar.

 

med Jan Bjuvberg,Uppsala universitet,

 

Skeppsbron Skatt är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på enklare förtäring.

 

Tid: Den 24 mars 2015 kl. 18.00

 

Plats: Skeppsbron 20, Stockholm

 

Anmäl dig senast den 17 mars till info@ifasweden.se

 

 

Välkomna!

 

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om

 

 

Statsstöd – utifrån ett BEPS och skatteperspektiv

 

med Jan Gedeborg, Bird & Bird, Jérôme Monsenego, Uppsala universitet/PwC och Marc Gren, Finansdepartementet

 

 

Bird & Bird i Stockholm är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på enklare förtäring.

 

Tid: Den 2 december 2014 kl. 18.00

 

Plats: Norrlandsgatan 15

 

Anmäl dig senast den 27 november till info@ifasweden.se

 

 

Välkomna!

 

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till seminarium för att diskutera nationalrapporter

 

 

Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Basel 30 augusti - 4 september 2015 börjar nu närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.

 

 

Ämne I: Tax incentives on Research and Development (R&D)

 

Författare: Roger Persson-Österman, Stockholms universitet.

 

 

Ämne II: The practical protection of taxpayers’ rights

 

Författare: Eleonor Kristoffersson, Örebro universitet, och Börje Leidhammar, Advokatfirman Börje Leidhammar och Högskolan i Gävle.

 

 

Lars Samuelson, EY är kommentator för ämne I. Anders Hultqvist, Stockholms universitet, är kommentator för ämne II.

 

Tid: 16 september 2014, kl. 18.00.

Plats: Kvällens värd är EY, Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm.

 

EY bjuder på förtäring varför Du måste anmäla att Du kommer senast 12 september till info@ifasweden.se. Begränsat deltagarantal.

 

Rapporterna skickas ut ca 7 dagar före seminariet till anmälda deltagare.

 

Mer av både IFA:s och Young IFA:s aktiviteter under hösten återkommer vi till senare. Glöm inte att tipsa dina yngre kollegor att de är välkomna att delta i Young IFA:s verksamhet.

 

Välkomna!

 

Anders Erasmie och Ulrika Gustafsson Myslinski

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige kallas härmed till årsmöte 2014

 

Tid: torsdag den 22 maj 2014 kl. 18.00. Föredraget börjar kl. 18:00. Årsmötet följer efter föredraget.

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

 

Årsmöteshandlingar skickas ut senare

 

 

Jesper Barenfeld, AB Volvo, Krister Andersson, Svenskt Näringsliv, Björn Westberg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Per-Erik Kristiansson, Finansdepartementet talar om

 

Beskattning av den “digitala ekonomin”

 

Mannheimer Swartling är värd för evenemanget och bjuder efter årsmötet på något enklare att äta och dricka.

 

 

Anmäl dig senast den 15 maj till info@ifasweden.se.

 

Hjärtligt välkomna!

 

Anders Erasmie

Ordförande

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om

 

 

Skatterättsliga aspekter av truster

 

med jur.dr David Kleist, Göteborgs universitet/Advokatfirman Vinge samt advokat Johan Myrén, Advokatfirman Lindahl

 

 

Advokatfirman Lindahl är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på enklare förtäring.

 

 

Tid: Den 29 april 2014 kl. 17.30

 

Plats: Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

 

Anmäl dig senast den 21 april till info@ifasweden.se.

 

OBS: antalet platser är begränsade. Om Du efter anmälan fått förhinder är vi därför tacksamma om Du meddelar det så snart som möjligt.

 

 

Välkomna!

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om

 

EU-domstolens praxis under 2013 – intressanta avgöranden på inkomstskattens område

 

med Cécile Brokelind, Lunds universitet

 

 

Advokatfirman Vinge i Stockholm är värd för evenemanget och bjuder efter föredraget på enklare förtäring.

 

 

Tid: Den 12 mars 2014 kl. 18.00

 

Plats: Norrlandsgatan 10 (dvs inte Vinges huvudingång på Smålandsgatan)

 

Anmäl dig senast den 4 mars till info@ifasweden.se.

 

Välkomna!

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag om

 

 

 

 

"Skatterättsliga aspekter av truster"

 

med jur. dr. David Kleist, Göteborgs universitet och Advokatfirman Vinge samt Johan Myrén, Advokatfirman Lindahl

 

 

 

Advokatfirman Lindahl i Göteborg är kvällens värd och bjuder på lättare förtäring i samband med fördraget

 

Tid: Den 23januari 2014 kl. 17:30-19:00

 

Plats: Advokatfirman Lindahl, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

 

Anmäl dig senast den 16 januari till info@ifasweden.se

 

 

Välkomna!

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till lunchevenemang där

 

Jur. dr. Martin Berglund, Uppsala universitet ger en introduktion till sin avhandling

 

"Avräkningsmetoden. En skatterättslig studie om undanröjande av internationell dubbelbeskattning"

 

med viss fokus på vad om utgör "liknande skatter" vid avräkning av utländsk skatt

 

 

Mannheimer Swartling Asdvokatbyrå är värd och bjuder på lättare förtäring i form av en lunchmacka eller liknande

 

Tid: Den 11 december 2013 kl. 11:30-13:00

 

Plats: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm

 

Anmäl dig senast den 4 december till info@ifasweden.se

 

 

Välkomna!

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till seminarium för att diskutera nationalrapporter

 

 

Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Bombay (Mumbai) (12 oktober – 17 oktober 2014) börjar nu närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.

 

 

Ämne I: Cross-border outsourcing – issues, strategies and solutions

 

Författare: Jérôme Monsenego, Uppsala universitet/PwC

 

 

Ämne II: Qualification of taxable entities treaty protection

 

Författare: Christina Hammarstrand, Skatteverket

 

 

David Perrone, KPMG, är kommentator för ämne I och, Roger Persson Österman, Stockholms universitet, för ämne II.

 

 

Tid: 30 september 2013, kl. 18.00.

Plats: Kvällens värd är PwC, Torsgatan 21 i Stockholm.

 

 

PwC bjuder på förtäring varför Du måste anmäla att Du kommer senast den 23 september till info@ifasweden.se. Begränsat deltagarantal.

 

 

Rapporterna skickas ut ca 7 dagar före seminariet till anmälda deltagare.

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning om

 

On the eve of the global response to BEPS:

 

Australia's new transfer pricing rules

 

med proffessor Michael Dirkis, University of Sydney

 

Dr Michael Dirkis is Professor of Taxation Law at the University of Sydney. He has a PhD on Australian international taxation and is a noted researcher, having authored and co-authored over 590 publications and papers. He has been engaged with taxation law for over 30 years through his roles within the Australian Taxation Office, the academy and the private sector. From May 1999 until October 2009 he was, as Senior Tax Counsel for the Australian Tax Institute, in the forefront of the all major tax reform and taxation administration reforms. He continues his involvement in policy development as a member of the Australian Treasury's Tax Treaties Advisory Panel and his continuing roles as a member of the Taxation Committee of the Law Council of Australia and as a member of Tax Institute's Climate Change and International Tax Sub-Committees. He was awarded the Australasian Tax Teachers Association's Graham Hill medal in recognition of his "outstanding contribution to the teaching of taxation law and policy" on 21 January 2010.

 

Centrum för Skatterätt vid Uppsala Universitet är värd och inbjuder efter föreläsningen till en mottagning

 

Tid: 21 augusti 2013 kl. 17:15-18:15

 

Plats: Grotiussalen, Juridiska Instutitionen, Trädsgårdsgatan 1 (Riddartorget), Uppsala

 

Anmäl dig senast den 19 augusti till info@ifasweden.se

 

Välkomna!

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föredrag och årsmöte

 

 

Skatteförhandlingar och BEPS

 

med Ingela Willfors, Finansdepartementet

 

Efter föredraget följer ett sedvanligt årsmöte

 

 

 

KPMG är kvällens värd och bjuder på något enklare att äta och dricka

 

Tid: Den 18 juni 2013 kl. 17:00

 

Plats: KPMG, Tegelbacken 4A, Stockholm

 

Anmäl dig senast den 13 juni till info@ifasweden.se

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till IFA-seminarium om

 

 

Fonder och kupongskatt- problem i båda riktningarna

 

med Daniel Starberg, Lindskog Malmström Advokatbyrå, Tomi Viitala, Ernst & Young, Helsingfors

 

Daniel Starberg har praktisk erfarenhet av kupongskatt för fonder från tidigare verksamhet som skattejurist i finanssektorn i Sverige och Luxemburg. Tomi Viitala disputerade 2004 på avhandlingen Taxation of Investment Funds in the European Union.

 

 

 

Mannheimer Swartling är kvällens värd och bjuder på något enklare att äta och dricka

 

Tid: Den 20 maj 2013 kl. 18:00

 

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

 

Anmäl dig senast den 14 maj till mal@msa.se

 

 

 

Välkomna!

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning om

 

 

ECJ decisions on direct taxation- recent and pending cases

 

med Cécile Brokelind, Lunds Universitet

 

 

Ernst & Young är kvällens värd och bjuder på enklare förtäring.

 

Tid: Den 19 februari 2013 kl. 18:00

 

Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

 

Anmäl dig senast den 15 februari till info@ifasweden.se.

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning om

 

 

The Taxation of foreign passive income for groups of companies

 

inledare är Mattias Dahlberg och Bertil Wiman, Uppsala Universitet

 

 

 

 

 

Inledarna är mitt uppe i författande av en generalrapport på detta ämne som är ett av huvudämnena vid nästa års IFA-kongress i Köpenhamn.

 

Svenskt Näringsliv är kvällens värd och bjuder på en jultallrik efter diskussionen.

 

Tid: Den 17 december 2012 kl. 17:00

 

Plats: Wallenbergsalen, Näringslivets hus. Storgatan 19, Stockholm.

 

Anmäl dig senast den 11 december till info@ifasweden.se.

 

 

 

Välkomna!

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till lunchseminarium om

 

 

OECD:s rapporter om fasta driftställen och begreppet "beneficial owner"

 

med Ingela Willfors och Claes Lundgren, Finansdepartementet

 

 

 

Seminariet hålls i Mannheimer Swartlings lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm och det bjuds på lättare förtäring i form av lunchmackor eller liknande.

 

Tid: Den 22 oktober 2012 kl. 11:30-13:00

 

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

 

Anmäl dig senast den 15 oktober till info@ifasweden.se.

 

 

 

Välkomna!

 

 

Diskussionsseminarium kring utkast till 2011 års nationalrapporter

 

Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Köpenhamn (25 augusti– 30 augusti 2013) börjar nu närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.

 

 

 

 

Ämne I: "The Taxation of Foreign Passive Income for Groups of Companies", Anna Gerson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

 

 

Ämne II: "Exchange of Information and Cross Border Cooperation between Tax Authorities", Ulrika Gustafsson Myslinski, Uppsala Universitet.

 

 

 

Bertil Wiman och Mattias Dahlberg, Uppsala Universitet, är kommentatorer för ämne I och Eleonor Kristoffersson, Örebro Universitet, för ämne II.

 

 

 

 

Tid och datum: 27 september 2012 kl. 18.00

 

 

Plats: DLA Nordic, Kungsgatan 9, Stockholm

 

 

Anmälan: Senast den 20 september till info@ifasweden.se

 

 

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning om

 

 

Förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt

 

med Advokat David Kleist, Vinge i Göteborg

 

David disputerade den 27 april vid Göteborgs Universitet med avhandlingen Methods for Elimination of Double Taxation under Double Tax Treaties- with Particular Reference to the Application of Double Tax Treaties in Sweden

 

 

 

Vinge är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på något enklare att äta och dricka.

 

Tid: Den 20 juni 2012 kl. 18.00

 

Plats: Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm

 

Anmäl dig senast den 12 juni till info@ifasweden.se.

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till årsmöte och föreläsning om

 

 

The United Nations and Transfer Pricing for Developing Countries

 

med professor Michael Kobetsky, University of Melbourne

 

Michael Kobetsky är verksam vid University of Melbourne och sitter bl.a. med i FN:s Transfer Pricing- kommittée som arbetar med framtagande av FN:s Transfer Princing Guidelines

 

 

Carnegie Hall är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på något enklare att äta och dricka.

 

Tid: Den 12 juni kl. 18.15

 

Plats: Carnegie Hall, Regeringsgatan 56, Stockholm

 

Anmäl dig senast den 7 juni till info@ifasweden.se.

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning om

 

Skattskyldighet i Sverige:

Väsentlig anknytning och sexmånadersregeln

 

med universitetslektor Katia Cejie, Centrum för skatterätt, Uppsala universitet och Frida Haglund, Tax Partner Deloitte

 

Katia Cejie disputerade i december 2010 på en avhandling om utflyttningsbeskattning av kapitalökningar. Frida Haglund är verksam vid Deloittes skatteavdelning i Stockholm.

 

Lena M Eriksson, rättslig expert på Skatteverket och Paula Gustafsson, Compensation & Mobility Manager på SCA kommenterar och ger sina synpunkter över ämnet.

 

BDO Stockholm är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på något enklare att äta och dricka.

 

Tid: Den 26 mars kl. 18.00

 

Plats: Konferenslokalen Berzielii park i Garnisonen, Karlavägen 100

 

Anmäl dig senast den 20 mars till info@ifasweden.se.

 

 

Välkomna!

 

 

 

 

Medlemmarna i IFA/Sverige inbjuds härmed till föreläsning om "The taxation of foreign business income within the European internal market" med Jur. dr Jérôme Monsenego, Centrum för Skatterätt, Uppsala universitet / PwC.

 

 

Jérôme disputerade i maj 2011 på en avhandling över ämnet. Vid föreläsningen presenterar Jérôme sin analys över hur EU-rätten påverkar medlemsstaternas beskattning av företagens utländska rörelseinkomster.

 

 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå är värd för evenemanget och bjuder efter föreläsningen på något enklare att äta och dricka.

 

 

Tid: Den 30 november kl. 19.00

 

Plats: Norrlandsgatan 21

 

Anmälan till info@ifasweden.se senast den 23 november.

 

 

 

Diskussionsseminarium kring utkast till 2012 års nationalrapporter

 

 

Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Boston (30 september - 4 oktober 2012) börjar närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporterna.

 

 

Ämne I: Enterprises Services.

 

Författare: Pernilla Rendahl, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

 

 

Ämne II: The Debt-Equity Conundrum.

 

Författare: Axel Hilling, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

 

 

Björn Westberg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, är kommentator för ämne I och Daniel Jilkén, Skeppsbron Skatt, för ämne II.

 

 

Tid och datum: 6 september kl 18.00

 

Plats: Linklaters, Regeringsgatan 67, Stockholm

 

Anmälan: senast den 1 september till info@ifasweden.se

 

 

Årsmöte IFA/Sverige

 

 

Tid: 21 juni 2011, kl. 17.15

 

Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11

 

 

Efterföljande föreläsning: Den senaste utvecklingen på informationsutbytesområdet

 

Föredragshållare: Forskare Ulrika Gustafsson Myslinski, Uppsala universitet

 

 

Anmälan till: info@ifasweden.se

 

 

 

Seminarium med paneldebatt den 9 mars 2011

 

IFA/Sverige och Institutet för mervärdesskatterättslig forskning vid Stockholms universitet inbjuder till seminarium med paneldebatt i ämnet The future of VAT - Towards a simpler, more robustand efficient VAT system.

 

 

Donato Raponi,European Commission - DG Taxud, Head of the Unit for administrative cooperation and fight against tax fraud, inleder med att ge oss en överblick över Grönboken och dess konsekvenser för rättstillämpningen.

 

Panelen består av:

 

Professor Dr Joachim Englisch, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster

Professor Dr Björn Westberg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping,

Professor Dr Eleonor Kristoffersson, Örebro universitet,

Karl-Heinz Haydl, General Electric, och

Lena Odelberg, Senior Director Corporate VAT & Excise Duties, AB Volvo

 

 

PwC är värd för evenemanget och bjuder efter seminariet på på mingel med vin och snittar.

 

Tid: 9 mars 2011 kl. 18.00

 

Plats: Stora Hörsalen, PwC, Torsgatan 21, Stockholm

 

Anmälan: IFA-medlemmar anmäler sig till indo@ifasweden.se senast den 1 mars.

 

IFA-medlemmar deltar gratis!

 

 

 

IFA-seminarium den 20 januari 2011

 

IFA-medlemmar inbjuds till föreläsning i ämnet

The OECD work in APA - Giammarco Cottani, Italy Revenue Agency, former OECD official

 

Prissättningsbesked - Skatteverkets erfarenheter efter ett år - Elisabeth Bengtsson och Anetté Borneus, Skatteverket

 

Experiences of the Swedish APA regime - Pär Wiséen, PwC

 

PwC är värd för evenemanget och bjuder i samband med föreläsningen på enklare förtäring.

 

Tid: 20 januari 18.00

 

Plats: Hörsalen plan 5, PwC, Torsgatan 21, Stockholm

 

 

 

Diskussionsseminarium kring utkast till 2011 års nationalrapporter

 

Våra nationalrapportörer till IFA-kongressen i Paris (11 september – 16 september 2011) börjar nu närma sig färdigställandet av sina rapporter. Det är därför dags att hålla vårt traditionsenliga seminarium för att diskutera utkasten till nationalrapporter.

 

 

Ämne I: "Cross-border business reconstructing", Karin Lagerbielke, Maria Andersson och Anders Köhlmark, KPMG.

Ämne II: "Key practical issues to eliminate double taxation of business income", Martin Berglund, Uppsala Universitet, och Fredrik Bexelius, Deloitte/Carnegie Investment Bank AB.

 

 

Anders Erasmie, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, är kommentator för ämne I och Roland Gustavsson, Skatteverket, för ämne II.

 

 

Tid och datum: 18 oktober kl. 18.30

 

Plats: Carnegie, Regeringsgatan 56, Stockholm

 

Anmälan: Senast den 12 oktober till info@ifasweden.se

 

 

 

Glad sommar! I höst återkommer vi med nya seminarier.

 

Vi ses på IFA-kongressen i Rom 29 augusti - 3 september, 2010!

 

 

 

 

 

 

Årligt föreningsmöte i IFA/Sverige

 

 

Tid: 24 maj 2010, kl. 17.00

 

Plats: Mannheimer Swartling

 

 

Efterföljande föreläsning: How to Reasearch Tax Treaties

 

Föredragshållare: Professor Richard Vann, University of Sidney

 

 

The Dutch Box Systems for Taxing Capital Income

 

 

Föredragshållare: Eric Kemmeren, professor i internationell skatterätt, Tilburg University, Nederländerna.

 

 

Tid: 12 april 2010, kl. 18.00

 

Plats: KPMG, Stockholm

 

 

 

Källskatternas förenlighet med EU-rätten

 

 

Föredragshållare: Docent Maria Hilling, Linköpings universitet, ger oss en överblick över EU-domstolens rättspraxis rörande källskatter på utdelning. Skattejuristen Caroline Väljemark, KPMG, och skattejuristen Linda Broström Cabrera, PricewaterhouseCoopers kommenterar rättsutvecklingens betydelse för svensk rätt.

 

 

Tid: 16 mars2010, kl. 18.00

 

Plats: Vinge, Stockholm

 

 

Tid: 30 mars 2010, kl. 18.00

 

Plats: Vinge, Göteborg

 

 

 

 

 

Kommissionens agerande när en medlemsstat eller nationella domstolar förbiser EG-rätten

 

 

Föredragshållare: Michel Aujean, former Director of Tax and Policy at the European Commission, Partner at Taj, a leading French law firm and member of Deloitte Touche Tohmatsu. Cecile Brokelind, EG-rättsexpert och docent i skatterätt vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet.

 

 

Tid: 25 november 2009, kl. 18.00

 

Plats: Deloitte, Stockholm

 

 

 

Anti avoidance rules and EC Law

 

 

Föredragshållare: Professor Daniel Gutmann, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 

 

Tid: 8 oktober 2009, kl. 18.30

 

Plats: PricewaterhouseCoopers.

 

 

Presentation av nationalrapporter

 

 

Ämne I: “Tax treaties and tax avoidance : application of anti-avoidance provisions”, Anna Johansson, Advokatfirman Delphi, och Anders Benktsson, Handelsbanken Capital Markets.

 

Ämne II: “Death as a taxable event and its international ramifications”, Elenor Kristoffersson, Uppsala universitet.

 

 

Tid: 14 september 2009, kl. 19

 

Plats: Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32.

 

I syfte att få en livligare diskussion kommer Mattias Dahlberg, Uppsala universitet, att vara kommentator avseende ämne I, och Roger Persson-Österman, Andreasson & Co, avseende ämne II.

 

 

Inbjudan riktar sig till IFA-medlemmar och görs till info@ifasweden.se

 

 

 

Pågående aktiviteter inom OECD

 

 

Föredragshållare: Professor Hugh Ault, OECD:s senior advisor

 

 

Tid: 25 maj 2009, kl. 17.00

 

Plats: Carnegie, Västra Trädgårdsgatan 15

 

 

 

 

 

Årligt föreningsmöte i IFA/Sverige

 

 

Tid: 25 maj 2009 kl. 17.00

 

Plats: Carnegie, Västra Trädgårdsgatan 15

 

 

 

Finansdepartementet: Pågående skatteavtalsförhandlingar och OECD-arbete

 

Föredragshållare: Departementsrådet Ingela Willfors med kollegorna Claes Lundgren och Åsa Edesten, Finansdepartementet

 

Diskussion följer.

 

 

När: 12 december 2008, kl. 12.00

Var: Linklaters, Regeringsgatan

 

 

 

 

Pågående aktiviteter inom OECD

 

 

Föredragshållare: Professor Hugh Ault, OECD:s senior advisor

 

 

Tid: 25 maj 2009, kl. 17.00

 

Plats: Carnegie, Västra Trädgårdsgatan 15

 

 

 

 

 

Årligt föreningsmöte i IFA/Sverige

 

 

Tid: 25 maj 2009 kl. 17.00

 

Plats: Carnegie, Västra Trädgårdsgatan 15

 

 

 

Verksamhet inom Skatteverkets behöriga myndighetsfunktion

 

Föredragshållare: Roland Gustavsson och Stefan Bergqvist, Skatteverket

 

Behöriga myndigheten företräder Sverige vid ömsesidiga överenskommelser med andra skatteavtalsländer, bl.a. när det gäller internprissättningskonflikter. Vid föredraget kommer Roland Gustavsson och Stefan Bergqvist att berätta om hanteringen av aktuella skatteavtalsfrågor, om förslaget till ett svenskt APA-institut och om det pågående arbetet inom EU och OECD.

 

Tid: 27 maj, kl. 18.00 (Direkt efter IFA/Sveriges årsmöte.)

Plats: Skatteverket, Huvudkontoret, Solna strandväg 10

 

Vänligen, anmäl dig senast den 20 maj till hampux@hotmail.com

 

 

Årligt föreningsmöte i IFA/Sverige

 

 

Tid: 27 maj kl. 17.00

 

Plats: Skatteverket, Huvudkontoret, Solna Strandväg 10

 

 

 

Finansiella aktiviteter i det Europeiska momssystemet – gränserna för ett konsumtionsskattesystem

 

Föredragshållare: Jur. Dr Oskar Henkow, Institutionen för handelsrätt, Lunds Universitet

 

Frågan när transaktioner med aktier och andra finansiella instrument faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatterätten är en svår och komplex fråga. Det finns ett antal avgöranden från EG-domstolen på området. I sin nyligen publicerade avhandling diskuterar Oskar denna praxis i ljuset av finansvetenskapliga utgångspunkter och en ekonomisk beskrivning av finansiella transaktioners karaktäristik.

 

När: 30 januari, kl. 18.00-20.30

Var: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

 

 

Informationsutbytesavtal med finansiella offshorecentra

 

Föredragshållare: Torsten Fensby, Nordiska Ministerrådet

 

Torsten Fensby är projektansvarig för de nordiska förhandlingarna för att ingå informationsutbytesavtal med finansiella offshorecentra. I november ingicks avtal med Isle of Man och förhandlingar pågår med flera andra jurisdiktioner. Projektet är ett resultat av OECD:s s.k. skatteparadisprojekt som bedrivits i syfte att motverka skadlig skattekonkurrens i vilket Torsten Fensby har haft en nyckelroll. Under föreläsningen kommer det nordiska projektet att beskrivas samt de i dessa avtal speciella särdragen.

 

 

När: 22 januari, kl. 18.00

Var: KPMG, Tegelbacken 4A, Hörsalen

 

 

Medlemskap 2008

 

 

Om du önskar träda ur IFA inför medlemsåret 2008 måste du meddela det senast den 15 december till ulrika.gustafsson@hhs.se.

 

 

 

Arbetet i EU kommissionens arbetsgrupp FISCO

 

Seminariet kommer att handa om (EU Fiscal Compliance expert group) och deras rapport med förslag till förenklingar, harmoniseringar och lösningar på skattemässiga barriärer vad gäller källskatter och transaktionsskatter som idag hindrar en effektiv och gränsöverskridande handel i värdepapper inom EU

 

Projektdeltagarna och experterna Anne Rutberg, Mannheimer Swartling (och styrelseledamot i IFA) och Ella Grundell, NCSD/VPC AB

 

 

När: 29 november kl. 18-20.

Var: Mannheimer Swartling, Norrmalms torg 4 i Stockholm.

 

 

 

 

Tioårsregel, CFC och andra internationella skatteförslag från Finansdepartementet

 

 

Prof. Peter Melz, Stockholms universitet och Docent Roger Persson Österman, Wistrand

 

Stockholm

 

Tid: 17 oktober, 11.30-13.30

Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65

 

 

Göteborg

 

Tid: 23 oktober kl. 17.30-19.30

Plats: Ernst & Young, Odinsgatan 13

 

 

 

 

Presentation av nationalrapporter

 

 

Ämne I:. “Non-discrimination in tax matters”, Anders Erasmie, Mannheimer Swartling.

 

Ämne II. “Taxation of interest, new tendencies”, Lars Jonsson, Linklaters och Peter Melz, Stockholms universitet.

 

 

Tid: 11 september kl. 18-20

 

Plats: Mannheimer Swartling, Norrmalms torg 4.

 

I syfte att få en livligare diskussion kommer Maria Hilling, Linköpings universitet, att vara kommentator avseende ämne I, och, Robert Påhlsson, Göteborgs universitet, för ämne II Maria Hilling.

 

 

 

 

Årsmöte och föreläsning

 

 

 

Johanna Forsberg, KPMG och Anna Berglund, Deloitte

 

presenterar skattereformer i Danmark och Holland

 

 

Tid: 22 maj, kl. 18.00 (föreläsning kl. 19.00)

 

Plats: KPMG, Tegelbacken 4A, Hörsalen

 

Vänligen, anmäl dig senast den 18 maj till david.lossmann@hhs.se.

 

 

 

Annual Congress of the International Fiscal Association

 

- Hur förbereds en IFA-kongress?

- Hur bestäms det vetenskapliga programmet?

- Vilka är nationalrapportörernas uppgifter?

- Paneldiskussionernas genomförande

- Nätverkande och socialt program

 

 

IFA/Sverige är tillsammans med Centrum för skatterätt vid Handelshögskolan värd för evenemanget och bjuder efter informationen på lättare förtäring och trevligt mingel med både IFA-medlemmar och medlemmar i Young IFA Network.

 

Tid: 17 april, kl. 18.30

Plats: Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, sal KAW

 

Anmälan sker senast den 14 april till sara.dasilva.martinson@hhs.se.

 

 

 

 

 

Avslutade och pågående förhandlingar av skatteavtal

 

 

IFA:s styrelsemedlem och departementsråd Ingela Willfors, Finansdepartementet och Claes Hammarstedt, Finansdepartementet ger en presentation av aktuella skatteavtalsförhandlingar.

 

 

Diskussion följer.

 

 

Tid: 14 mars 2007, kl. 12.00-14.00

 

Plats: Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm.

 

 

Anmälan sker till ulrika.gustafsson@hhs.se senast den 10 mars.

 

 

 

 

 

 

Common Consolidated Corporate Tax Base och dess inverkan på skatteavtal

 

Krister Andersson, Svenskt Näringsliv och Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm

 

Tid: 30 januari 2007, kl. 18.00

Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19 i Stockholm, salen Venus

 

 

 

Practical Application of Tax Treaties med Inger Paulin och Stefan Bergqvist

 

Inger och Stefan har genomfört den svenska delen av IFA:s PATT-projekt. I 26 länder har sammanställts information om det praktiska användandet av skatteavtal. Inger och Stefan kommer under kvällen att presentera resultatet av projektet, som nyligen slutförts.

 

Tid: 6 december 2006, kl. 18

Plats: Linklaters, Regeringsgatan 67

 

 

 

 

Presentation av nationalrapporter

 

 

Ämne I: Transfer Pricing and Intangibles. Nationalrapportörer: Magnus Grive och Lars-Eric Ericsson.

 

Ämne II. Conflicts in the attribution of income to a person: Nationalrapportör: Ulrika Gustafsson Myslinski.

 

STOCKHOLM: den 28 september 2006, kl. 18-20, Öhrlings PricewaterhouseCoop, Torsgatan 21.

 

Mats Emanuelsson, Deloitte kommer att vara kommentator avseende ämne I, och Mattias Dahlberg, Uppsala Universitet för ämne II.

 

GÖTEBORG: den 2 oktober 2006, kl. 18-20, Volvo, Torslanda.

 

Kommentator kommer att vara Sven-Erik Holmdahl på PWC för ämne I och David Kleist, Vinge för ämne II.

 

 

 

 

Non-discrimination & årsmöte

 

 

Professor Kees van Raad, Leiden University och International Tax Center i Leiden, kommer

 

att hålla ett föredrag om icke-diskrimineringsprincipen.

 

 

I anslutning till föredraget kommer IFA/Sveriges årsmöte att hållas.

 

 

Tid: 9 maj 2006, årsmöte kl. 17.00, föredrag 18.00

 

Plats: Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65

 

 

 

 

Company Taxation in Estonia - Tax Treaty and EC Law Consequences

 

 

Erki Uustalu, Estlands finansministerium och ledande i IFA Estland, kommer att hålla ett

 

föredrag om företagsbeskattning i Estland.

 

 

Tid: 26 april 2006, kl. 18.00

 

Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24

 

 

 

 

Avslutade och pågående förhandlingar av skatteavtal

 

 

IFA:s styrelsemedlem och departementsråd Ingela Willfors tillsammans med kollegor från

 

Finansdepartementet ger en presentation av aktuella skatteavtalsförhandlingar.

 

 

Diskussion följer.

 

 

Tid: 15 februari 2006, kl. 12.00-14.00

 

Plats: Advokatfirman Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32